A válás jogi szabályozása

Az elválás történhet mindkét fél beleegyezésével: ekkor ezen szándékukat közlik a lelkészükkel, aki emlékezteti házastársakat a házasság megkötésekor tett ígéretükre, továbbá figyelmezteti őket az elválás káros következményeire. Az előző eljárást háromszor megismétlik, s ezután a lelkész írott bizonyítványt ad ki, amelyet a felek az elválási kérelmükkel együtt a bíróság elé terjesztenek. Bővebben

A házastársak jogai és kötelezettségei

A megkötött házassági szerződés tartalmát az egyházfőnökök kötelesek az arra rendelt házassági könyvbe saját kezűleg bejegyezni (a házasságkötés helye szerinti lelkésznek is fennáll ezen kötelezettsége). Az OPTK szerint házastársak jogai és kötelezettségei egybekelésük céljából, a törvényből, és a kötött egyezkedésből erednek. Mindkét felet kötelezi a házassági kötelességre, hűségre, és illendő bánásra. Bővebben