A válás jogi szabályozása

Az elválás történhet mindkét fél beleegyezésével: ekkor ezen szándékukat közlik a lelkészükkel, aki emlékezteti házastársakat a házasság megkötésekor tett ígéretükre, továbbá figyelmezteti őket az elválás káros következményeire. Az előző eljárást háromszor megismétlik, s ezután a lelkész írott bizonyítványt ad ki, amelyet a felek az elválási kérelmükkel együtt a bíróság elé terjesztenek.

[wp_ad_camp_1]

Amennyiben az egyik fél nem egyezik bele a válásba, úgy az elválni szándékozó másik félnek bizonyítania kell a bíróság előtt azokat a nyomós okokat, amelyek miatt el szeretne válni. Ilyen objektív okok: házasságtörés vagy más bűncselekmény elkövetése, gonosz elhagyás, erkölcstelen életmód, házastárs bántalmazása illetőleg életének vagy egészségének veszélyeztetése. Az érvényes házassági kötelék katolikus személyek között csak az egyik házastárs halálával bontható fel – e szabály vonatkozik azokra a házaspárokra is, akik közül csak az egyik volt a katolikus a házasságra lépéskor.

Válás
Válás

Amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy valamely távollevő házastárs elhunyt, akkor a bírótól kérhető a távollevő holtnak nyilvánítása és a házasság felbontása. Ezt megelőzően egy éven keresztül nyomoz az eltűnt után egy arra kirendelt gondnok, külföldi lapokban is háromszor meghirdetik, és e határidő eredménytelen letelte után vizsgálja meg az ügyet egy ügyész vagy más szakértő, hogy a kérelem teljesíthető-e.