A házastársak jogai és kötelezettségei

A megkötött házassági szerződés tartalmát az egyházfőnökök kötelesek az arra rendelt házassági könyvbe saját kezűleg bejegyezni (a házasságkötés helye szerinti lelkésznek is fennáll ezen kötelezettsége). Az OPTK szerint házastársak jogai és kötelezettségei egybekelésük céljából, a törvényből, és a kötött egyezkedésből erednek. Mindkét felet kötelezi a házassági kötelességre, hűségre, és illendő bánásra.

[wp_ad_camp_1]

A férj a család feje, rendelkezik a „házügy” vezetésének jogával, köteles nejét eltartani és érte minden esetben helytállni. A nő „nyeri” a férje nevét és az ebből származó jogokat, és követi a házi rend szabályait, valamint köteles a férj keresetéhez „segítségül lenni”.Valamely házassági akadály fennforgása esetén a bűntelen fél kérheti a házassági szerződés érvénytelennek nyilvánítását, azonban e jogától elesik, ha az akadály tudomására jutása után is fenntartotta a házasságot. A házassági akadályok szoros bizonyítást kívánnak, így például a már említett házassági kötelesség teljesítése kapcsán fennálló „tehetetlenséget” orvosok, szakértők bevonásával kell igazolni, és amíg megállapítást nem nyer, hogy e probléma csupán ideiglenes-e vagy örökös, addig a házastársak kötelesek még együtt lakni, s csak egy év együttélés után nyilvánítható érvénytelenné a házasság.

Házasság
Házasság

A házassági köteléket a házastársak – mindkét fél akarata esetén sem bonthatják fel önhatalmúlag, hiszen a házasság szentség (sacramentum). A házasság ágytól és asztaltól történő elválasztással szűnik meg, ami azt jelenti, hogy az élet- és vagyonközösség szűnik meg – a kötelék fenntartása mellett (tehát új házasság kötésére nincs lehetőség).