ADR oktatás a lehető legjobb áron!

ADR képzésre akkor van szükség, ha a kezelni kívánt termékek típusai megfelelnek a veszélyes áruknak a veszélyes áruk szállításáról szóló törvényben és az előírásokban levő meghatározásának. A képzést meg kell tartani mielőtt az alkalmazottak kezelnék a veszélyes árukat. Képzés akkor is szükséges, ha a munkavállalót közvetlenül az 1.3 ADR igazolással rendelkező munkavállaló felügyelete alatt áll, vagy ha mentességet alkalmaznak.

[wp_ad_camp_1]

ADR oktatás várja önt és munkatársait weboldalunkon, ha önön is veszélyes árukkal foglalkoznak, és az ADR alapján kötelező Önöknek az oktatáson részt venni. Az oktatást érvényes bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tartja.   Azokat az embereket, akik veszélyes árukat adnak fel, szállítanak a követelményeknek megfelelően ki kell képezni, még akkor is, ha közvetlen felügyelet mellett dolgoznak, és fizikailag érvényes 1.3 ADR oktatással rendelkező képzett személy kíséri őket. A veszélyes áruk szállításának tevékenységekben részt vevő alkalmazottak akkor tekinthetők megfelelő képzettségűnek, ha alaposan ismerik a témák minden aspektusát. Az is követelmény, hogy a megfelelő képzettséggel rendelkező és a képzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó személynek rendelkeznie kell egy érvényes képzési bizonyítvánnyal, amely tartalmazza a szabályzat egyes szakaszában meghatározott információkat.

Még mentességek esetén is meg kell tartani ezt az oktatást! Az ADR 1.3 pontja előírja, hogy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó MINDEN személyt feladatának és felelősségének megfelelően képzésben kell részesíteni. Az oktatásnak három részből kell állnia:

  1. munkakörre (feladatra) szakosított oktatás,
  2. általános tájékoztató oktatás,
  3. és biztonsági képzés.
ADR oktatás
ADR oktatás

Az ADR belföldi alkalmazásáról szóló NFM rendelet szerint ezeket az 1.3-as oktatásokat hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja. Az oktatás megtartásának körülményeit a rendelet nem szabályozza, így az elektronikus 1.3 ADR oktatás elfogadható képzési forma. Hatósági vizsga, tanfolyam itt nem előírás. A képzésről igazolást a munkáltató állítja ki! Ezt szállítás alatt a jármű személyzetének magánál kell tartania. A kiállított igazolást 5 évig meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni. Az oktatást ismeretfelújító képzés keretében rendszeresen – minimum 2 évenként, de legkésőbb a naptári év végéig – ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. E témában nincs hatósági tanfolyam, vizsga. A hivatalos és hatályos veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzéke az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóságának weblapján található meg.

A munkáltató feladata, hogy olyan képzőt válasszon, amely megfelel a képzési igényeknek. Az előírások megmondják a munkáltató számára, hogy képzési bizonyítványt állítson ki minden olyan személy számára, aki veszélyes árut kezel, szállítást kínál vagy szállít. Még akkor is, ha a munkaadók külső oktatót vesznek fel, a munkáltatóknak ki kell állítaniuk a képzési bizonyítványokat, ha megbizonyosodtak arról, hogy alkalmazottjaik megfelelő képzést kaptak. Amennyiben többet tudna meg a témáról vagy bővebben olvasna az ADR, munkavédelem, tűzvédelem oktatásról nézzen be hozzánk még ma.