Milyen egy jó marketing terv?

Sokan azt gondolják, hogy egy marketing terv a kreatív ötletelésről szól. Nos, el kell keserítenem mindazokat, akik így vélekednek. Egy jó marketing terv nem sokban tér el egy komoly stratégiai tervtől. Az első néhány mondatban nélkülözhetetlen az adott vállalat, illetve az adott termék vagy termékkör bemutatása.

[wp_ad_camp_1]

Meg kell fogalmaznunk a társaság vagy a cég szóban forgó részlegének a küldetését, azaz azt, hogy mi célja van létezésüknek a profittermelésen kívül. Nagyon fontos, hogy ezzel a küldetéssel, hitvallással a vállalat összes dolgozója értsen egyet, és építsék be azt mindennapi szellemiségükbe. A küldetésnyilatkozat után fogalmazzuk meg a jövőképet is!

Ha ezekkel megvagyunk, akkor makro- és mikrokörnyezeti elemzéseket végzünk. STEEP elemzés keretében vizsgáljuk meg a külső környezet szociológiai, technológiai, gazdasági, ökológiai és politikai elemeit. Ezt követi a Porter modell szerinti versenytárs elemzés, az Ansoff mátrix megszerkesztése, BCG mátrix, termékéletgörbe készítése stb. Ha ezekkel megvagyunk, akkor készítsünk az eddigiek alapján SWOT elemzést. Itt nem az a lényeg, hogy melyek az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, illetve fenyegetések. Sokkal fontosabb, hogy erősségek-lehetőségek, erősségek-fenyegetések, gyengeségek-lehetőségek és gyengeségek-fenyegetések mátrixmezők alapján dolgozzunk.

Marketing terv
Marketing terv

Ezek alapján fogalmazzunk meg stratégiai akciókat, melyek konkrét célok elérésének irányába mutatnak.

Ha ezekkel is megvagyunk, akkor dolgozzuk fel a kitűzött stratégiai akciókat a 4p – szolgáltatások esetében pedig a 7p mentén. Ne felejtsük, hogy a product-price-placement-promotion négyes alkalmazása elavult gondolkodásmódra utal, de mégis ezek mentén alakítható ki a legjobban a terv. A tartalom felépítésénél gondolkodjunk újszerűen és innovatívan. A product, azaz termék alatt ne konkrét árucikket értsünk. Sokkal fontosabb, hogy megoldást kínáljunk egy ember problémáira. Elengedhetetlen, hogy minden egyes pont mellé allokáljunk határidőt, felelőst és büdzsét is. Csak ezekkel együtt lehet komplett a marketing terv.